Lokalna Grupa Działania Chełmno

Statut LGD

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument, to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania stowarzyszenia. Statut to również źródło informacji dla innych. Z tego dokumentu dowiemy się, czym zajmuje się stowarzyszenie, co i w jaki sposób może robić, jaka jest jej struktura wewnętrzna, kto może podpisywać umowy w jej imieniu.

Załączniki: