Lokalna Grupa Działania Chełmno

Zarząd Stowarzyczenia Lokalna Grupa Działania - Organ Wykonawczy

Zarząd, składający się z 5 członków kieruje bieżącymi pracami Stowarzyszenia, mając do dyspozycji personel Biura LGD. Wybór członków Zarządu dokonany został podczas Walnego Zebrania Członków. Następnie spośród wybranych członków, dokonano wyboru ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.

Regulamin zarządu

Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Chełmno w latach 2018 - nadal: