Lokalna Grupa Działania Chełmno
zdjęcie tytułowe

Walne Zebranie Członków 27.06.2024

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, zapraszamy dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w Chełmińskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych, przy ul. Grudziądzkiej 36 na Walne Zebranie Członków. Porządek Walnego w załączeniu.

W związku z rozpoczęciem Nowej Perspektywy oraz dołączeniem do programu Działaj Lokalnie konieczne jest wprowadzenie zmian do statutu, regulaminów Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków oraz przyjęcie Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Procedur oceny i wyboru grantobiorców. Dokumenty do zapoznania znajdują się w sekcji załączniki poniżej.

Zapoznać można się z nimi również w biurze Stowarzyszenia w godzinach pracy biura od 7:15 do 15:15

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości oraz potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje:

  1. Informujemy, iż podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Chełmno istnieje możliwość aktualizacji deklaracji członkowskich i klauzuli RODO.

  2. Przed Walnym Zebraniem Członków możliwe jest uiszczenie składki członkowskiej. Od 2024 roku składka wynosi 40,00 zł. Składkę można uiścić gotówką lub na numer konta: 24 1090 1678 0000 0001 4790 3800. W tytule proszę wpisać: Składka członkowska oraz imię i nazwisko. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem: 517 398 043.

  3. Istnieje także możliwość wpłacania darowizn na cele statutowe do programu Działaj Lokalnie, numer konta: 61 1090 1678 0000 0001 4790 4007, prosimy wpisać nazwę darczyńcy, a w tytule przelewu: darowizna na cele statutowe - Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno.

  4. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian do porządku obrad.