LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD CHEŁMNO 2016-2023

25 lutego 2016 na Walnym Zebraniu Członków przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD Chełmno na lata 2016-2023.  Dokument ten wraz zwymaganymi załącznikami złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29.02.2016 roku. Poniżej prezentujemy Lokalną Strategię Rozwoju wraz z kryteriami i procedurami, które znajdą zastosowanie przy wyborze operacji w ramach realizacji LSR.

• Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 3 267 518,52 zł, w tym w całości ze środków EFS.

• Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD: 816 879,60 zł

Zapoznaj się z LSR LGD Chełmno zmiany – 15.06.2016

Harmonogram wdrażania planu komunikacji na rok 2016

załącznik 6 – Kryteria wyboru projektów grantowych

Załącznik 3 – Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

załącznik 6 – Procedury wyboru i oceny projektów grantowych

zestawienie rzeczowo – finansowe 2016-2018

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność