PRACE NAD NOWĄ LSR:

Szanowni Państwo,
Zespół roboczy ds. opracowania NOWEJ LSR obecnie prowadzi proces analizy zebranego materiału z 13 spotkań konsultacyjnych, które organizowane były w roku 2022 oraz analizuje wyniki badania ankietowego – ankiety on-line oraz zebrane ankiety w wersji papierowej.
W najbliższym czasie poddamy Państwu do analizy propozycję matrycy celów i przyporządkowanie budżetu nowej LSR do propozycji celów i wskaźników jakie planujemy w przyszłym okresie osiągnąć.

NOWA LSR – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W ramach projektu „Pilotujemy rozwój lokalny w Chełmnie” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Przeprowadzonych zostało 12 spotkań. W następujących terminach i lokalizacjach:  

 • 7 listopada 2022 r. – na godz. 11.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 8 listopada 2022 r. – na godz. 16.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 9 listopada 2022 r. – na godz. 14.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 15 listopada 2022 r. – na godz. 16.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 16 listopada 2022 r. – na godz. 14.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 17 listopada 2022 r. – na godz. 15.30 – Biuro LGD 
 • 21 listopada 2022 r. – na godz. 11.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 22 listopada 2022 r. – na godz. 16.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 23 listopada 2022 r. – na godz. 14.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 7 grudnia 2022 r. – na godz. 13.00 – Biuro LGD 
 • 23 stycznia 2023 r. – na godz. 12.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 30 stycznia 2023 r. – na godz. 12.00 – Biuro LGD 

Podczas spotkań rozpoznaliśmy potrzeby mieszkańców, omówiliśmy możliwości wykorzystania lokalnego potencjału, zaplanowaliśmy innowacyjne pomysły na projekty aktywizujące społeczność, porozmawialiśmy o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz omówiliśmy planowane działania na nową Lokalną Strategię Rozwoju. Wspólnie ustaliliśmy to, co jest ważne dla Chełmna.

Konsultacje społeczne pomogły nam ukształtować informacje na temat społeczności miasta Chełmna, dzięki nim wiemy na jakich obszarach mamy się skupić i które potrzebują największego wsparcia.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejny cykl spotkań konsultacyjnych w ramach nowej strategii rozwoju na lata 2023-2027. Tym razem podsumujemy dotychczasowe wypracowane obszary:

– analizę potrzeb i potencjału LSR

– grupę docelową.

Skupimy się także na przedstawieniu i zaproponowaniu:

– celów w LSR i jej wskaźników

– sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru

– plan działania

– plan finansowy LSR

– monitoring i ewaluacja

Zapraszamy do dyskusji i wsparcia w tworzeniu nowej strategii.

Zaplanowane terminy:

29.05.2023 r., godz. 11.00, miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 6 – zapraszamy głównie seniorów

30.05.2023 r., godz. – 11.00 zapraszamy głównie osoby z sektora społecznego (organizacje pozarządowe, mieszkańców, młodzież) – spotkanie odbędzie się w Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie  (ul. Dominikańska 35)

31.05.2023 r., godz. 9.00 – zapraszamy głównie osoby z sektora finansów publicznych – spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie (ul. Świętojerska 1)

01.06.2023 r., godz. 11.00 – zapraszamy wszystkich chętnych – spotkanie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 6

02.06.2023 r. godz. 10.00 – zapraszamy głównie osoby z sektora gospodarczego – spotkanie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 6

UWAGA: z uwagi na kwestie techniczne sali, uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojej obecności telefonicznie czy mejlowo.

NOWA LSR – ANKIETA

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami nad nową LSR – Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Chełmno na lata 2023-2027 przedstawiamy Państwu ankietę, która jest elementem procesu konsultacji społecznych.

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat:
problemów i potrzeb w kontekście różnych obszarów możliwych do wsparcia w ramach nowej LSR;
zakresów jakie mają zostać wsparte w ramach wdrażania nowej LSR w kontekście różnych obszarów możliwych do wsparcia w ramach nowej LSR;
– określenie grupy, która w ramach LSR wymagała będzie szczególnego wsparcia;
określenie kanałów do komunikacji na linii LGD-lokalna społeczność.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców z obszaru miasta Chełmna oraz do osób, które nie zamieszkują bezpośrednio obszaru objętego LSR, ale działają na jego rzecz – np. prowadzą firmę, pracują w szkole, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, działają w OSP.

ANKIETA: link bezpośredni:

https://forms.gle/e2JsWFa7rRiUAUXf6

Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekroczyć 10 minut.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową Lokalna Strategia Rozwoju

NOWA_LSR

PRACE NAD NOWĄ LSR:

Szanowni Państwo,
Zespół roboczy ds. opracowania NOWEJ LSR obecnie prowadzi proces analizy zebranego materiału z 13 spotkań konsultacyjnych, które organizowane były w roku 2022 oraz analizuje wyniki badania ankietowego – ankiety on-line oraz zebrane ankiety w wersji papierowej.
W najbliższym czasie poddamy Państwu do analizy propozycję matrycy celów i przyporządkowanie budżetu nowej LSR do propozycji celów i wskaźników jakie planujemy w przyszłym okresie osiągnąć.

NOWA LSR – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W ramach projektu „Pilotujemy rozwój lokalny w Chełmnie” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Przeprowadzonych zostało 12 spotkań. W następujących terminach i lokalizacjach:  

 • 7 listopada 2022 r. – na godz. 11.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 8 listopada 2022 r. – na godz. 16.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 9 listopada 2022 r. – na godz. 14.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 15 listopada 2022 r. – na godz. 16.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 16 listopada 2022 r. – na godz. 14.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 17 listopada 2022 r. – na godz. 15.30 – Biuro LGD 
 • 21 listopada 2022 r. – na godz. 11.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36)
 • 22 listopada 2022 r. – na godz. 16.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 23 listopada 2022 r. – na godz. 14.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 7 grudnia 2022 r. – na godz. 13.00 – Biuro LGD 
 • 23 stycznia 2023 r. – na godz. 12.00 – Inkubator Organizacji Pozarządowych (G36) 
 • 30 stycznia 2023 r. – na godz. 12.00 – Biuro LGD 

Podczas spotkań rozpoznaliśmy potrzeby mieszkańców, omówiliśmy możliwości wykorzystania lokalnego potencjału, zaplanowaliśmy innowacyjne pomysły na projekty aktywizujące społeczność, porozmawialiśmy o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz omówiliśmy planowane działania na nową Lokalną Strategię Rozwoju. Wspólnie ustaliliśmy to, co jest ważne dla Chełmna.

Konsultacje społeczne pomogły nam ukształtować informacje na temat społeczności miasta Chełmna, dzięki nim wiemy na jakich obszarach mamy się skupić i które potrzebują największego wsparcia.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejny cykl spotkań konsultacyjnych w ramach nowej strategii rozwoju na lata 2023-2027. Tym razem podsumujemy dotychczasowe wypracowane obszary:

– analizę potrzeb i potencjału LSR

– grupę docelową.

Skupimy się także na przedstawieniu i zaproponowaniu:

– celów w LSR i jej wskaźników

– sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru

– plan działania

– plan finansowy LSR

– monitoring i ewaluacja

Zapraszamy do dyskusji i wsparcia w tworzeniu nowej strategii.

Zaplanowane terminy:

29.05.2023 r., godz. 11.00, miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 6 – zapraszamy głównie seniorów

30.05.2023 r., godz. – zapraszamy głównie osoby z sektora społecznego (organizacje pozarządowe, mieszkańców, młodzież)

31.05.2023 r., godz. 9.00 – zapraszamy głównie osoby z sektora finansów publicznych

01.06.2023 r., godz. – zapraszamy wszystkich chętnych

02.06.2023 r. godz. 10.00 – zapraszamy głównie osoby z sektora gospodarczego

UWAGA: z uwagi na kwestie techniczne sali, uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojej obecności telefonicznie czy mejlowo.

 

NOWA LSR – ANKIETA

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami nad nową LSR – Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Chełmno na lata 2023-2027 przedstawiamy Państwu ankietę, która jest elementem procesu konsultacji społecznych.

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat:
problemów i potrzeb w kontekście różnych obszarów możliwych do wsparcia w ramach nowej LSR;
zakresów jakie mają zostać wsparte w ramach wdrażania nowej LSR w kontekście różnych obszarów możliwych do wsparcia w ramach nowej LSR;
– określenie grupy, która w ramach LSR wymagała będzie szczególnego wsparcia;
określenie kanałów do komunikacji na linii LGD-lokalna społeczność.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców z obszaru miasta Chełmna oraz do osób, które nie zamieszkują bezpośrednio obszaru objętego LSR, ale działają na jego rzecz – np. prowadzą firmę, pracują w szkole, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, działają w OSP.

ANKIETA: link bezpośredni:

https://forms.gle/e2JsWFa7rRiUAUXf6

Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekroczyć 10 minut.