Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023
 Lokalna Strategia Rozwoju 15.06.2016
Deklaracja – osoba fizyczna
Deklaracja – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Deklaracja – osoba prawna
Oświadczenie o zamieszkaniu
Statut stowarzyszenia LGD Chełmno