Lokalna Grupa Działania Chełmno jest partnerstwem międzysektorowym składającym się z przedstawicieli instytucji publicznych (sektor publiczny), lokalnych partnerów społecznych (sektor społeczny), gospodarczych (sektor gospodarczy) oraz mieszkańców. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz obszaru Miasta Chełmna.

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1) osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmno, które:

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych,

b) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia;

2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządów województw, działające na terenie Gminy Miasta Chełmno, które:

a) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

b) wskazały osobę reprezentującą je w Stowarzyszeniu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Stowarzyszenia i wspierania jego działalności.

 

Deklaracje do pobrania :

Mieszkaniec ( DEKLARACJA-Osoba-fizyczna+ oświadczenie o zamieszkaniu)

Sektor społeczny (DEKLARACJA-Osoba-prawna)

Sektor gospodarczy (DEKLARACJA-Osoba-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarczą)

Sektor publiczny (DEKLARACJA-Osoba-prawna)

Rezygnacja z członkostwa (REZYGNACJA)

Członkowie Stowarzyszenia LGD Chełmno – 22.03.2019

Lp.

 

Nazwisko: Imię Nr deklaracji Nazwa organizacji Sektor
1. Murawski Piotr 1/2015 Stowarzyszenie NIJO społeczny
2. Smętek Karol 2/2016 mieszkańcy
3. Dobrowolski Rafał 3/2016 Klub sportowy „Chełminianka” Chełmno społeczny
4. Alaba-Wesołowska Jadwiga 4/2016 mieszkańcy
5. Cieślicki Sławomir 5/2016 Powiatowy Urząd Pracy publiczny
6. Jambor-Skupniewicz Iga 6/2016 mieszkańcy
7. Mikiewicz Artur 7/2016 Burmistrz Miasta Chełmna publiczny
8. Mikrut Remigiusz 8/2016 mieszkańcy
9. Wirosławska Ewa 10/2016 mieszkańcy
10. Błażejewicz Janusz 13/2016 mieszkańcy
11. Przykucka Elżbieta 15/2016 Fundacja Rodzina „Przymierza” społeczny
12. Stożek Grażyna 16/2016 Chełmiński Klub Kyokushin Karate społeczny
13. Zima Małgorzata 17/2016 PIOMAR gospodarczy
14. Burdak Iwona 18/2016 mieszkańcy
15. Napora Janusz 19/2016 Chełmiński Dom Kultury publiczny
16. Jach Dariusz 20/2016 Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis”
17. Maćkowski Adam 21/2016 mieszkańcy
18. Okoński Michał 22/2016 mieszkańcy
19. Przykucki Krzysztof 23/2016 CHRISTOFF gospodarczy
20. Siemiątkowska Janina 24/2016 mieszkańcy
21. Ostałowska Danuta 25/2016 Stowarzyszenie przyjaciół chóru „Collegium Cantorum” społeczny
22. Orłowicz Piotr 26/2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie publiczny
23. Rodzik Monika 27/2016 Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie społeczny
24. Ziemecki Adam 28/2016 mieszkańcy
25. Wrażeń Michał 29/2016 mieszkańcy
26. Rokita Eliza 30/2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej publiczny
27. Żebrowski Stanisław 32/2016 Miejski Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin społeczny
28. Szuszczykiewicz Maciej 33/2016 KS Nine Hills Chełmno społeczny
29. Maciejewska Liliana 34/2016 mieszkańcy
30. Wojtacka Jolanta 35/2016 mieszkańcy
31. Trzciński Franciszek 36/2016 mieszkańcy
32. Szwarocka-Loba Monika 37/2016 mieszkańcy
33. Nowicka Krystyna 40/2016 mieszkańcy
34. Maćkowska Agnieszka 41/2016 mieszkańcy
35. Maciejewski Robert 42/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Chełmnie społeczny
36. Kubacka Anna 43/2016 mieszkańcy
37. Konowalik Danuta 45/2016 mieszkańcy
38. Derkacz Olga 46/2016 Sklep św. Józefa – Dewocjonalia gospodarczy
39. Drozd Stanisław 48/2016 Klub Turystów Wodnych społeczny
40. Centarska Bernadetta 50/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Dolina” społeczny
41. Plak Leszek 51/2016 mieszkańcy
42. Grabarz Małgorzata 52/2016 mieszkańcy
43. Wyczke Anna 53/2016 mieszkańcy
44. Kozłowski Kazimierz 54/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy im. 1 maja w Chełmnie społeczny
45. Mróz Ryszard 55/2016 mieszkańcy
46. Byczek Beata 56/2016 mieszkańcy
47. Turzyński Krzysztof 59/2016 Krzysztof Turzyński Usługi FotograficzneTurzynskiPhotography gospodarczy
48. Bobowski Henryk 60/2016 mieszkańcy
49. Adamowicz Daniel 61/2016 Caritas Diecezji Toruńskiej społeczny
50. Flieger Władysław 62/2016 mieszkańcy
51. Główczyński Marek 63/2016 Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców społeczny
52. Jambor Ireneusz 66/2016 mieszkańcy
53. Krzysztoń Zbigniew 69/2016 mieszkańcy
54. Kwella Arkadiusz 70/2016 mieszkańcy
55. Lewandowski Michał 71/2016 mieszkańcy
56. Lolo Łukasz 73/2016 mieszkańcy
57. Pacholak Marek 74/2016 mieszkańcy
58. Rosińska Edwarda 77/2016 Uczniowski Klub Sportowy „TARPAN” społeczny
59. Rosiński Michał 78/2016 Chełmiński Klub Walki społeczny
60. Rosołowski Karol 79/2016 mieszkańcy
61. Rostek Maria 80/2016 Stowarzyszenie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „ŚWIATEŁKO NADZIEI” społeczny
62. Rulewska Mariola 81/2016 mieszkańcy
63. Sumeracka Barbara 82/201 mieszkańcy
64. Szlenk Ewa 83/2016 mieszkańcy
65. Szok Dariusz 84/2016 mieszkańcy
66. Szydłowska Izabela 85/2016 mieszkańcy
67. Szymborska Natalia 86/2016 mieszkańcy
68. Buliński Piotr 87/2016 Zastęp Rycerski z Chełmna społeczny
69. Giżyńska Małgorzata 88/2016 Stowarzyszenie Porozumienie Chełmińskie społeczny
70. Kowalska Judyta 89/2017 mieszkańcy
71. Kowalska Paulina 90/2017 mieszkańcy
72. Wolska Anna 91/2018 mieszkańcy
73. Giżyński Lesław 92/2018 mieszkańcy
74. Majewski Michał 93/2018 mieszkańcy
75. Piotrowski Waldemar 94/2018 mieszkańcy
76. Rajtar-Pilarska Joanna 95/2018 mieszkańcy
77. Spandowska Marta 96/2018 mieszkańcy
78. Mrozek Magdalena 97/2018 mieszkańcy
79. Bukowski Arkadiusz 98/2018 Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział Chełmno gospodarczy
80. Beker Mariola 99/2018 J.B Mariola Beker gospodarczy
81. Brzezińska Kinga 100/2018 mieszkańcy
82. Wikiera Dominika 101/2018 Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Dwójka” społeczny
83. Chyziński Zbigniew 102/2018 DAMIR Zbigniew Chyziński gospodarczy
84. Kędzierki Mariusz 103/2018 publiczny
85. Treichel Honorata 104/2019 mieszkańcy

 

Członkowie wspierający

Lp

Nazwisko:

Imię:

Nazwa organizacji:

1.

Bińczyk

Wojciech

Starostwo Powiatowe w Chełmnie