Lokalna Grupa Działania Chełmno jest partnerstwem międzysektorowym składającym się z przedstawicieli instytucji publicznych (sektor publiczny), lokalnych partnerów społecznych (sektor społeczny), gospodarczych (sektor gospodarczy) oraz mieszkańców. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz obszaru Miasta Chełmna.

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1) osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmno, które:

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych,

b) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia;

2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządów województw, działające na terenie Gminy Miasta Chełmno, które:

a) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

b) wskazały osobę reprezentującą je w Stowarzyszeniu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Stowarzyszenia i wspierania jego działalności.

 

Deklaracje do pobrania :

Mieszkaniec (DEKLARACJA osoba fizyczna + oświadczenie o zamieszkaniu)

Sektor społeczny (DEKLARACJA osoba prawna)

Sektor gospodarczy (DEKLARACJA osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

Sektor publiczny (DEKLARACJA osoba prawna)

Rezygnacja z członkostwa (rezygnacja)

Członkowie Stowarzyszenia LGD Chełmno – 11.05.2017

Lp Nazwisko: Imię: Nr deklaracji: Nazwa organizacji: Sektor:
1 Murawski Piotr 1/2015 Stowarzyszenie NIJO społeczny
2 Smętek Karol 2/2016 mieszkańcy
3 Dobrowolski Rafał 3/2016 Klub sportowy „Chełminianka” Chełmno społeczny
4 Alaba-Wesołowska Jadwiga 4/2016 mieszkańcy
5 Cieślicki Sławomir 5/2016 Powiatowy Urząd Pracy publiczny
6 Jambor-Skupniewicz Iga 6/2016 mieszkańcy
7 Kędzierski Mariusz 7/2016 Burmistrz Miasta Chełmna publiczny
8 Mikrut Remigiusz 8/2016 mieszkańcy
9 Ośmiałowski Marek 9/2016 Hurtownia Elmet Sp. J. M. I. Ośmałowscy gospodarczy
10 Wirosławska Ewa 10/2016 mieszkańcy
11 Śmigielska Janina 11/2016 Bank Spółdzielczy w Chełmnie gospodarczy
12 Błażejewicz Janusz 13/2016 mieszkańcy
13 Przykucka Elżbieta 15/2016 Fundacja Rodzina „Przymierza” społeczny
14 Stożek Grażyna 16/2016 Chełmiński Klub Kyokushin Karate społeczny
15 Zima Małgorzata 17/2016 PIOMAR gospodarczy
16 Burdak Iwona 18/2016 mieszkańcy
17 Napora Janusz 19/2016 Chełmiński Dom Kultury publiczny
18 Jach Dariusz 20/2016 Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis” społeczny
19 Maćkowski Adam 21/2016 mieszkańcy
20 Okoński Michał 22/2016 mieszkańcy
21 Przykucki Krzysztof 23/2016 CHRISTOFF gospodarczy
22 Siemiątkowska Janina 24/2016 mieszkańcy
23 Ostałowska Danuta 25/2016 Stowarzyszenie przyjaciół chóru „Collegium Cantorum” społeczny
24 Orłowicz Piotr 26/2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie publiczny
25 Rodzik Monika 27/2016 Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie społeczny
26 Ziemecki Adam 28/2016 mieszkańcy
27 Wrażeń Michał 29/2016 mieszkańcy
28 Rokita Eliza 30/2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej publiczny
29 Matuszak Sławomir 31/2016 Pracownia Projektowo Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna gospodarczy
30 Żebrowski Stanisław 32/2016 Miejski Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin społeczny
31 Suszczykiewicz Maciej 33/2016 KS Nine Hills Chełmno społeczny
32 Maciejewska Liliana 34/2016 mieszkańcy
33 Wojtacka Jolanta 35/2016 mieszkańcy
34 Trzciński Franciszek 36/2016 mieszkańcy
35 Szwarocka-Loba Monika 37/2016 Stowarzyszenie ChoragięwZiemii Chełmińskiej społeczny
36 Prybińska Małgorzata 38/2016 mieszkańcy
37 Prybińska Barbara 39/2016 mieszkańcy
38 Nowicka Krystyna 40/2016 mieszkańcy
39 Maćkowska Agnieszka 41/2016 mieszkańcy
40 Maciejewski Robert 42/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Chełmnie społeczny
41 Kubacka Anna 43/2016 mieszkańcy
42 Konowalik Danuta 45/2016 mieszkańcy
43 Derkacz Olga 46/2016 Sklep św. Józefa – Dewocjonalia gospodarczy
44 Kozikowski Czesław 47/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy im. W. Fiałka w Chełmnie społeczny
45 Drozd Stanisław 48/2016 Klub Turystów Wodnych społeczny
46 Błażejczyk Zofia 50/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Dolina” społeczny
47 Plak Leszek 51/2016 mieszkańcy
48 Grabarz Małgorzata 52/2016 mieszkańcy
49 Wyczke Anna 53/2016 mieszkańcy
50 Kozłowski Kazimierz 54/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy im. 1 Maja w Chełmnie społeczny
51 Mróz Ryszard 55/2016 mieszkańcy
52 Byczek Beata 56/2016 mieszkańcy
53 Melkowski Marek 57/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Browiną” w Chełmnie społeczny
54 Turzyński Krzysztof 59/2016 Krzysztof Turzyński Usługi FotofraficzneTurzynskiPhotography gospodarczy
55 Bobowski Henryk 60/2016 mieszkańcy
56 Adamowicz Daniel 61/2016 Caritas Diecezji Toruńskiej społeczny
57 Flieger Władysław 62/2016 mieszkańcy
58 Główczyński Marek 63/2016 Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców społeczny
59 Jambor Ireneusz 66/2016 mieszkańcy
60 Krzysztoń Zbigniew 69/2016 mieszkańcy
61 Kwella Arkadiusz 70/2016 mieszkańcy
62 Lewandowski Michał 71/2016 mieszkańcy
63 Lobermajer Maciej 72/2016 mieszkańcy
64 Lolo Łukasz 73/2016 mieszkańcy
65 Pacholak Marek 74/2016 mieszkańcy
66 Pawlak Anna 75/2016 mieszkańcy
67 Rosińska Edwarda 77/2016 Uczniowski Klub Sportowy „TARPAN” społeczny
68 Rosiński Michał 78/2016 Chełmiński Klub Walki społeczny
69 Rosołowski Karol 79/2016 mieszkańcy
70 Rostek Maria 80/2016 Stowarzyszenie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „ŚWIATEŁKO NADZEI” społeczny
71 Rulewska Mariola 81/2016 mieszkańcy
72 Sumeracka Barbara 82/2016 mieszkańcy
73 Szlenk Ewa 83/2016 mieszkańcy
74 Szok Dariusz 84/2016 mieszkańcy
75 Szydłowska Izabela 85/2016 mieszkańcy
76 Szymborska Natalia 86/2016 mieszkańcy
77 Buliński Piotr 87/2016 Zastęp Rycerski z Chełmna społeczny
78 Giżyńska Małgorzata 88/2016 Stowarzyszenie Porozumienie Chełmińskie społeczny

Członkowie wspierający

Lp Nazwisko: Imię: Nazwa organizacji:
1. Bińczyk Wojciech Starostwo Powiatowe w Chełmnie