Lokalna Grupa Działania Chełmno jest partnerstwem międzysektorowym składającym się z przedstawicieli instytucji publicznych (sektor publiczny), lokalnych partnerów społecznych (sektor społeczny), gospodarczych (sektor gospodarczy) oraz mieszkańców. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz obszaru Miasta Chełmna.

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1) osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmno, które:

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych,

b) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia;

2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządów województw, działające na terenie Gminy Miasta Chełmno, które:

a) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

b) wskazały osobę reprezentującą je w Stowarzyszeniu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Stowarzyszenia i wspierania jego działalności.

 

Deklaracje do pobrania :

Mieszkaniec ( DEKLARACJA-Osoba-fizyczna+ oświadczenie o zamieszkaniu)

Sektor społeczny (DEKLARACJA-Osoba-prawna)

Sektor gospodarczy (DEKLARACJA-Osoba-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarczą)

Sektor publiczny (DEKLARACJA-Osoba-prawna)

Rezygnacja z członkostwa (REZYGNACJA)

Członkowie Stowarzyszenia LGD Chełmno – 29.06.2021 r.

Lp. Nazwisko: Imię Nr deklaracji Nazwa organizacji
1 Rutkowska Patrycja 2015/01 Fundacja 9 Hills
1a Murawski Piotr 1a/2015
2 Smętek Karol 2015/02
3 Dobrowolski Rafał 2015/03 Klub sportowy „Chełminianka” Chełmno
4 Alaba-Wesołowska Jadwiga 2015/04
5 Cieślicki Sławomir 2015/05 Powiatowy Urząd Pracy
6 Jambor-Skupniewicz Iga 2015/06
7 Mikiewicz Artur 2015/07 Burmistrz Miasta Chełmna
8 Mikrut Remigiusz 2015/08
9 Wirosławska Ewa 2015/10
10 Błażejewicz Janusz 13/2016
11 Przykucka Elżbieta 15/2016 Fundacja „Rodzina Przymierza”
12 Lonser Krzysztof 16/2016 Chełmiński Klub Kyokushin Karate
13 Zima Małgorzata 17/2016 PIOMAR
14 Cieślewicz Kamila 19/2016 Chełmiński Dom Kultury
15 Maćkowski Adam 21/2016
17 Okoński Michał 22/2016
18 Siemiątkowska Janina 24/2016
19 Ostałowska Danuta 25/2016 Stowarzyszenie przyjaciół chóru „Collegium Cantorum”
20 Orłowicz Piotr 26/2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie
21 Rodzik Monika 27/2016 Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie
22 Ziemecki Adam 28/2016
23 Wrażeń Michał 29/2016
24 Rokita Eliza 30/2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25 Żebrowski Stanisław 32/2016 Miejski Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin
26 Maciejewska Liliana 34/2016
27 Wojtacka Jolanta 35/2016
28 Trzciński Franciszek 36/2016
29 Szwarocka-Loba Monika 37/2016  „Luna” Szwarocka-Loba Monika
30 Nowicka Krystyna 40/2016
31 Maćkowska Agnieszka 41/2016
32 Kubacka Anna 43/2016
33 Derkacz Olga 46/2016 Sklep św. Józefa – Dewocjonalia
34 Drozd Stanisław 48/2016 Klub Turystów Wodnych
35 Centarska Bernadetta 50/2016 PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Dolina”
36 Plak Leszek 51/2016
37 Grabarz Małgorzata 52/2016
38 Mróz Ryszard 55/2016
39 Bobowski Henryk 60/2016
40 Adamowicz Daniel 61/2016 Caritas Diecezji Toruńskiej
41 Flieger Władysław 62/2016
42 Główczyński Marek 63/2016 Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców
43 Lolo Łukasz 73/2016
44 Pacholak Marek 74/2016
45 Rosołowski Karol 79/2016
46 Rostek Maria 80/2016 Stowarzyszenie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „ŚWIATEŁKO NADZIEI”
47 Rulewska Mariola 81/2016
48 Sumeracka Barbara 82/201
49 Szlenk Ewa 83/2016
50 Szok Dariusz 84/2016
51 Szydłowska Izabela 85/2016
52 Giżyńska Małgorzata 88/2016 Stowarzyszenie Porozumienie Chełmińskie
53 Kowalska Judyta 89/2017
54 Kowalska Paulina 90/2017
55 Wolska Anna 91/2018
56 Majewski Michał 93/2018
57 Piotrowski Waldemar 94/2018
58 Rajtar-Pilarska Joanna 95/2018
59 Spandowska Marta 96/2018
60 Mrozek Magdalena 97/2018
61 Bukowski Arkadiusz 98/2018 Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział Chełmno
62 Beker Mariola 99/2018 J.B Mariola Beker
63 Brzezińska Kinga 100/2018
64 Wikiera Dominika 101/2018 Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Dwójka”
65 Kędzierki Mariusz 102/2018
66 Treichel Honorata 103/2019
67 Jeziorska Kamila 104/2019
68 Knaflewska Izabella 105/2019
69 Filarska Hanna 106/2019
70 Rydel Krzysztof 107/2019
71 Felisiak Kamila 108/2019
72 Jazy-Brzezińska Elżbieta 109/2019 Stowarzyszenie Liceum Chełmińskie
73 Porajska Hanna 110/2019
74 Sobieralski Leszek 111/2019
75 Gralewski Jacek 112/2021 Stowarzyszenie Przybij Piątkę
76 Kułakowska Kinga 113/2021 Salon Kosmetyczny Kinga Kułakowska

Członkowie wspierający

Lp

Nazwisko:

Imię:

Nazwa organizacji:

1.

Bińczyk

Wojciech

Starostwo Powiatowe w Chełmnie