Aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów

Seniorzy mogą być aktywni społecznie i zawodowo! Są na to przykłady i sposoby wsparcia! Można się tego wszystkiego dowiedzieć na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Fundację Gospodarczą PRO EUROPA, która odbędzie się 25 listopada 2022r. o godz. 10.00 w Hotelu Filmar w Toruniu. W imieniu swoim i Fundacji serdecznie zapraszamy do udziału i zgłoszenia. Poniżej znajduje się program Konferencji oraz karta zgłoszenia. Należy ją odesłać skanem na adres: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl. Jeżeli ktoś miałby problem bardzo chętnie pomożemy! Proszę się skontaktować pod nasz numer telefonu: 517 398 043. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji:

Pierwsza część:

10.00 – Otwarcie konferencji

10.10 – 10.30 – Znaczenie aktywności seniorów dla dobrostanu całości populacji – Dr Elżbieta Kościńska
10.30 – 10.50 – Doświadczenia w aktywizacji seniorów w Regionie – Krystyna Żejmo-Wysocka Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej
10.50 – 11.10 – Sposoby pracy z seniorami i dla seniorów na przykładzie francuskim – Louise Daif, Stowarzyszenie „Le Relais 59” Paryż
11.10 – 11.40 – Aktywizacja seniorów jako przykład współtworzenia usług społecznych i zdrowotnych przez obywateli i ich organizacje w polityce Unii Europejskiej – Krzysztof Balon Przewodniczący Grupy Stałej Usługi Świadczone w Interesie Ogólnym
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela
11.40 – 12.00 Niemieckie działania w zakresie aktywizacji seniorów w klubach i centrach seniorów mające miejsce w Berlinie i okolicach –  Krzysztof Balon Dyrektor Zarządzający w Eurosozial e.V
12.00 – 12.30 – Polityka senioralna realizowana przez struktury państwowe – Ministerstwo ds. Seniorów na Malcie, Martha-Marie Gauci, Head of International Office w Stage Malta.
12.30 – 13.00 – Przerwa na kawę

Druga część poświęcona będzie konkretnym problemom i zadaniom:

13.00 – 13.20 – Uwarunkowania prawne i analiza SWOT aktywizacji zawodowej osób na emeryturze – Anna Jackowska Dyrektor PUP Włocławek
13.20 – 13.40 – Potrzeby i bariery pracodawców wobec aktywności zawodowej seniorów – Roman Chamier-Ciemiński Fundacja Pro Europa
13.40 – 14.00 – Jak zachęcać, promować i rozwijać zainteresowanie seniorów utrzymaniem społecznych relacji w lokalnym środowisku –  dr Dorota Ackermann-Szulgit neuropsycholog
14.00 – 14.20 – Profilaktyka zdrowotna i wsparcie psychologiczne w różnych inicjatywach organizacji pozarządowych na rzecz seniorów –  Zbigniew Kamrat psychoterapeuta, coach
14.20 – 14.40 – Rządowe i unijne źródła finansowania przyszłych inicjatyw na rzecz seniorów szanse czy zagrożenia?
15.00 – Zakończenie Konferencji. Obiad.

 

Tutaj znajduje się karta zgłoszenia: ZGŁOSZENIE

Ostatnie posty