Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej – oferta pracy

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej – oferta pracy
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Miejsce pracy: Bydgoszcz-Fordon
Zakres obowiązków: bezpośrednia praca z osobami pozbawionymi wolności
Rodzaj umowy: Czas nieokreślony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: 1
Wielozmianowość: TAK
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160
Data rozpoczęcia: 01.04.2021 – może ulec zmianie
Wynagrodzenie brutto: 3703 zł
System wynagradzania: miesięczny
Zawód: nieokreślony
Zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania, zatrudnienie od zaraz, przejazd do Polski: NIE
Wykształcenie: co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Pracodawca: Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie
Krótki opis działalności gospodarczej: Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jednostką
typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu
śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, zakładu
karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (wyłącznie skazani
przebywający w związku z realizacją umowy o zatrudnienie) oraz dla skazanych niewidomych
odbywających karę w systemie terapeutycznym.
Adres www: https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: 85-790 Bydgoszcz ul. Rynek 8
Osoba do kontaktu: Dział Kadr
Tel. (52) 326-84-54 / (52) 326-84-56 / (52) 326-84-57 / (52) 326-84-58
E-mail: dk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl
Język aplikacji: Polski
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby
Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega; wypełniona ankieta personalna;
świadectwa pracy lub służby; dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne; wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub
odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z
dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej; oświadczenie kandydata
o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
Preferowana forma kontaktu: osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie
Liczba miejsc pracy: 20
w tym niepełnosprawnych: 0

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty