Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Chełmno przy ul. Dworcowej 1, sala nr 102

 

Porządek zebrania:

 1. Przywitanie wszystkich członków przez Prezes Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Przedstawienie zmian w Procedurze naboru, oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Procedury naboru, oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023.
 8. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców wraz z procedurą zmiany kryteriów.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą zmiany kryteriów.
 11. Przedstawianie zmian w Procedurze ogłoszenia naboru, oceny i wyboru podmiotów innych niż LGD w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Procedury naboru, oceny i wyboru podmiotów innych niż LGD w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023.
 14. Przedstawienie zmian w Lokalnych kryteriach oceny i wyboru operacji wraz z procedurą zmiany kryteriów.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji wraz z procedurą zmiany kryteriów.
 17. Przedstawienie propozycji zmian Kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.
 20. Wolne wnioski i zapytania.

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków 25.11.2019

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty