Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków – 05.06.2023 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, uprzejmie informujemy o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno, które odbędzie się 05 czerwca 2023 r. o godzinie 17.00 w sali nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, ul. Dominikańska 35.

Porządek Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

05 czerwca 2023r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie

ul. Dominikańska 35, sala nr 4

Porządek zebrania:

  1. Przywitanie wszystkich członków przez Prezes Stowarzyszenia.

  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania.

  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

  5. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.

⦁ Referuje: Dyrektor Biura – Pani Anna Cyrklaff-Muzolf.

⦁ Dyskusja.

⦁ Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.

  1. Omówienie składu ilościowego w Radzie zgodnie ze statutem LGD Chełmno.

⦁ Referuje: Dyrektor Biura – Pani Anna Cyrklaff-Muzolf.

⦁ Dyskusja.

⦁ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób w Radzie LGD Chełmno.

  1. Uzupełnienie składu członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.

⦁ Referuje: Dyrektor Biura – Pani Anna Cyrklaff-Muzolf.

⦁ Głosowanie.

⦁ Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.

  1. Przedstawienie założeń dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju lata 2023-2029

⦁ Referuje: Dyrektor Biura – Pani Anna Cyrklaff-Muzolf.

⦁ Dyskusja.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

  1. Wolne wnioski i zapytania.

  2. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na ważność WZC uprzejmie prosimy o frekwencję.
Ostatnie posty