Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Posiedzenie odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. (środa) się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, sala nr 6, ul. Dominikańska 35, o godzinie 14:00.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały nr 17/2020 w sprawie korekty uchwały nr 13/2020.
 5. Podjęcie uchwały nr 18/2020 w sprawie korekty uchwały nr 15/2020.
 6. Podjęcia uchwały nr 19/2020 w sprawie wycofania uchwały nr 16/2020.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty