Zawiadomienie o posiedzeniu Rady dot. konkursu 1/K/2020

Chełmno, 09.06.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2020 r. (tj. środa) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno przy ul. Dominikańskiej 35, 86-200 Chełmno o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Sekretarza.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności przez wszystkich członków Rady.
 7. Rekomendacja oceny zgodności projektów z LSR.
 8. Dyskusja.
 9. Wybór projektów zgodnych oraz niezgodnych z LSR.
 10. Podjęcie uchwały dot. projektów zgodnych i niezgodnych z LSR.
 11. Rekomendacja dot. oceny punktowej pod względem spełniania tzw. lokalnych kryteriów wyboru.
 12. Dyskusja.
 13. Wybór projektów do dofinansowania.
 14. Podjęcie uchwały dot. projektów wybranych do dofinansowania.
 15. Podjęcie uchwały dot. projektów niewybranych do dofinansowania.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady LGD

Sławomir Cieślicki

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty