Zaproszenie na warsztat refleksyjny

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 20.02.2020 roku o godzinie 13:00 w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania przy ul. Dominikańskiej 35, w sali nr 6.

 

Scenariusz warsztatu refleksyjnego:

1. Przywitanie gości i wprowadzenie.

2. Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego, m.in.

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadawalającą?

A) Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?

B) Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

C) Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

3. Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR.

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

A) Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?

B) Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

4. Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD.

Dyskusja nt.:

A) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

5. Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków.

Dyskusja nt.: W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

A) Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

B) Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

C) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

6. Dyskusja nt.: Czy procedury naboru, wyboru i realizacja projektów są przyjazne dla beneficjentów?

A) Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

7. Dyskusja nt.: W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do opowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LSR?

A) Jakie zmiany w sytuacji społeczno – gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływa na dezaktualizację LSR?

8. Dyskusja nt.: Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadawalające? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

A) W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?

B) Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?

C) Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

9. Podsumowanie

Dyskusja nt.:

A) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skutecznej realizowała cele LSR?

B) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

C) Sposób wykorzystania rekomendacji.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19.02.2020 r. do godz. 15:15 na adres e-mail: lgdchelmno@wp.pl lub telefonicznie, nr tel: 501 388 474

Ważne: Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty