Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach naboru 2020/G/1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno 4 września 2020 r., ogłosiło nabór na projekty objęte grantami numer 2020/G/1.

W związku z powyższym LGD Chełmno informuje o możliwości udziału w spotkaniach informacyjnych:

– 28 września 2020 r., w godz. 10 – 14,

– 30 września 2020 r., w godz. 13 – 17.

Oba spotkania odbędą się w biurze LGD przy ul. Dominikańskiej 35 w Chełmnie, sala nr 3.

Tematy poruszane podczas spotkania będą dotyczyć m.in. obsługi GWD, dokumentacji naboru, grupy docelowej, przykładowych działań w ramach projektu z omówieniem typów projektów.

Stowarzyszenie przewiduje przeprowadzenie doradztwa w formach stacjonarnych oraz online.

Jednakże w związku, iż siedziba LGD mieści się w budynku szkoły prosimy o wcześniejsze zapisy, by móc dostosować warunki spotkania do obecnie panujących obostrzeń.

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 501 388 474, w godz. 7:15 – 15:15 bądź mailowym na adres: lgdchelmno@wp.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty