Wyniki w ramach ogłoszonego naboru nr 2018/G/1

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno dokonała wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru 2018/G/1. Poniżej lista grantów zgodnych oraz niezgodnych z LSR, lista wybranych oraz niewybranych Grantobiorców, protokół z posiedzeń Rady oraz przyjęte uchwały wraz z załącznikami.

Lista grantów zgodny i niezgodnych z LSR

Lista wybranych Grantobiorców

Lista niewybranych Grantobiorców

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19 luty oraz 27 luty 2019.

Uchwały nr 2-17 z posiedzenia z 19 i 27 lutego 2019

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 332 489,45 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 315 864,97 zł,

• Wkład własny 16 624,48 zł.

 

Ostatnie posty