Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 9.03.2017

Dnia 9 marca 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie o godzinie 17:00 odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. W posiedzeniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia oraz goście. Posiedzenie dotyczyło zmiany regulaminów i Statutu Stowarzyszenia oraz sprawozdań merytorycznych organów LGD za rok 2016.

Na Walnym Zebraniu Członków poruszono kwestię zmian procedur i kryteriów wyboru grantów. Zmiany te wynikają z potrzeby dostosowania dokumentów do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego. W najbliższym czasie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprosi do uczestnictwa w Zespole roboczym który wypracuje te dokumenty.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.

Ostatnie posty