Stowarzyszenie Tacy Sami „Więcej wiesz lepiej rozumiesz”

 Stowarzyszenie Tacy Sami

 

 

 

 

„Więcej wiesz, lepiej rozumiesz”

TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe.

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 12 osób z terenu m. Chełmna  poprzez diagnozę środowiska lokalnego pod kątem występowania problemu przemocy, udzielenie, pomocy osobom zagrożonym przemocą domową, z problemem w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz wzmocnienie autorytetu rodzica i poprawa więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi, tj.  warsztaty psychologiczne, warsztaty wizażu, zajęcia sportowo – rekreacyjne, mediacje rodzinne, zajęcia rehabilitacyjne oraz integrację (wyjazdy studyjne)

Inicjatywy lokalne –  Święto Czekolady, Piknik Niepodległości, Koncert Galowy.

 

Ostatnie posty