Stowarzyszenie Tacy Sami „Droga do aktywności”

 Stowarzyszenie Tacy Sami

 

 

 

 

„Droga do aktywności”

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 15 osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Chełmna, w tym osoby niepełnosprawne lub potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez ukierunkowanie działań projektowych na sferę zdrowotną, artystyczną i edukacyjną, co przyczyni się do kształtowania właściwych postaw społecznych, aktywnego włączenia się seniorów w działania z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD oraz spowoduje wzrost samodzielności grupy docelowej. Zaplanowano m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne „Wszystkie drogi prowadzą do Chełmna, nad Wisłę”, zajęcia edukacyjne, rękodzielnicze, indywidualne poradnictwo, inicjatywa Dzień Seniora, podsumowanie projektu.

Za nami już…

Ostatnie posty