Spotkanie informacyjne 1/K/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno w dniu 30 grudnia 2019 r. ogłosiło konkurs nr 1/K/2019.

W związku z powyższym LGD Chełmno informuje o spotkaniu informacyjnym 29 stycznia 2020 r., od godz. 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, biuro LGD Chełmno – sala nr 6.

Tematy poruszane na spotkaniu:

– przedstawienie pełnej dokumentacji dotyczącej składania wniosków;

– omówienie grupy docelowej, typów projektów w ramach ogłoszonego naboru;

– omówienie przykładowych działań w ramach projektów;

 

Szczegóły dotyczące naboru w linku poniżej:

Konkursy

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

 

 

Ostatnie posty