Spotkania informacyjne 2019/G/1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno w dniu 30 grudnia 2019 r. ogłosiło nabór na projekty objęte grantami numer 2019/G/1.

W związku z powyższym LGD Chełmno informuje o spotkaniach informacyjnych:

– 13 stycznia 2020 r., od godz. 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, biuro LGD Chełmno – sala nr 6;

– 14 stycznia 2020 r., od godz. 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, biuro LGD Chełmno – sala nr 6.

Tematy poruszane na spotkaniu:

– omówienie obsługi Generatora Wniosków o Dofinansowanie;

– przedstawienie pełnej dokumentacji dotyczącej składania wniosków na granty;

– omówienie grupy docelowej;

– przykładowe działania w ramach projektów z omówieniem typów projektów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny nr 501 388 474 lub 517 398 043, w godzinach od 7:15 do 15:15.

 

Ogłoszenie o naborze poniżej:

Konkursy

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty