ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA LGD CHEŁMNO

30 stycznia 2018 roku na stronie Stowarzyszenia LGD Chełmno ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia LGD Chełmno. W dniu 15.02.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Chełmno dokonał wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Biura LGD Chełmno.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta. Oferta ta spełniała wymagania formalne i został wyznaczony drugi etap rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego drugiego etapu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Biura LGD Chełmno zdecydowano o zatrudnieniu Pani Anny Cyrklaff.

Pani Anna Cyrklaff posiada wymagane w ogłoszeniu o konkursie wykształcenie, doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, doświadczenie przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnymi, znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE), znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE, znajomość zasad i wytycznych związanych z budżetowaniem projektów współfinansowanych z UE, biegła znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet,  umiejętność obsługi sprzętu biurowego,  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Pani Anna Cyrklaff zostanie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura Stowarzyszenia LGD Chełmno od 1 kwietnia 2018 r.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.

Ostatnie posty