Razem możemy więcej!

„Razem możemy więcej” było to wydarzenie, które powstało we współpracy Gminy Miasto Chełmno wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Chełmno, aby uczcić Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To właśnie organizacje pozarządowe jako podmioty sformalizowane działają na rzecz innych. Dostrzegają zmieniające się potrzeby społeczne i starają się je zaspokoić. Skupiają i integrują one społeczników, którzy chcą pomagać innym, dlatego ich rola i podejmowane działania są niezmiernie ważne. 
Pomysł zorganizowania wydarzenia „Razem możemy więcej” powstał podczas prac nad przygotowywaniem wniosków na realizację projektów pilotażowych. Była to wspólna inicjatywa Fundacji Rodzina Przymierza, Stowarzyszenia Inicjatyw Ziemi Chełmińskiej Dolina Dolnej Wisły, Stowarzyszenia Grubno – Szkoła bez Granic oraz Spółdzielni Socjalnej Wspólna Sprawa.
W październiku ogłosiliśmy konkurs na realizację projektów pilotażowych, takich, które do tej pory nie były realizowane. Dofinansowanie otrzymały 4 projekty na łączną kwotę ponad 245 tys. zł, skierowanych do 71 osób, mieszkańców Chełmna. Były to:

– projekt pt. „Miejskie Koło Gospodyń” – realizowany przez Fundację Rodzina Przymierza,

– projekt pt. „Dzieci – rodzice – dziadkowie” – realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Ziemi Chełmińskiej Dolina Dolnej Wisły,

– projekt pt. „Liderzy bez Granic” – realizowany przez Stowarzyszenie Grubno – Szkoła bez Granic,

– projekt pt. „Liga Mistrzów” – realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Wspólna Sprawa.
Podczas wydarzenia przedstawiciele w/w projektów przekazali najważniejsze informacje o podjętych inicjatywach. Zaproszeni goście, mogli za pomocą krótkiego filmiku oraz zdjęć zobaczyć jakie działania były podejmowane.
Pani Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno wręczyła pamiątkowe grawery, aby podziękować Wnioskodawcą, że podjęli się trudu realizacji tych nowatorskich i innowacyjnych projektów.
Po części oficjalnej oraz przerwie kawowej, odbył się koncert „Piękno kobiety”, było to muzyczne spotkanie z kobiecością we wszystkich jej kolorach.
Wydarzenie poprowadziły: Dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, Pani Urszula Wysocka oraz Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pani Monika Kierzkowska.
Ostatnie posty