Powiatowy Urząd Pracy Zaprasza na staże w ramach projektu „BOX grywalizacji, czyli od aplikacji do motywacji”

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Zaprasza 

Nabór na staże innowacyjne dla osób młodych bezrobotnych w ramach projektu „BOX grywalizacji, czyli od aplikacji do motywacji”.

Projekt skierowany jest do osób „przywiązanych” do komputerów, tabletów czy smartfonów – często poświęcających swoją energię, potencjał i kreatywność na zdobywanie wirtualnych osiągnięć, które zupełnie nie przekładają się na ich realne życie, także zawodowe.

Osoby bezrobotne z tzw. grupy NEET chcące uczestniczyć w projekcie proszone są o zgłoszenie się do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie do dnia 9.04.2018r.

 

Więcej informacji pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.

Ostatnie posty