Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie ogłasza nabór na szkolenia indywidualne.

                                                                                                                                                                     Chełmno, 29.07.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

86-200 Chełmno   ul. Świętojerska 1,  tel./fax (0-56) 686 00 41

www.chelmno.praca.gov.pl, chelmno@chelmno.praca.gov.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

ogłasza nabór na szkolenia indywidualne.

 

 

Dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30. rok życia oraz:

 

pozostają bez pracy, są gotowi do podjęcia pracy i aktywnie poszukują zatrudnienia,

w pierwszej kolejności:

  • kobiety,
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby niskowykwalifikowane.

 

Dodatkowo osoba bezrobotna powinna uprawdopodobnić, że ukończenie wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej lub w inny sposób uzasadni celowość wskazanego szkolenia.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (IV)”, w związku z tym, w szkoleniu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie.

 

Realizacji podlegać będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne skutkujące nabyciem takich kwalifikacji, które umożliwią po zakończeniu wnioskowanego kursu podjęcie zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.

 

 

Nabór wniosków do wyczerpania limitu środków

 

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać u doradców klienta.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty