Ogłoszenie na nabór na kurs stylizacji paznokci

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie ogłasza nabór na kurs stylizacji paznokci z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej!

Dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne, które:

  • pozostają bez pracy, są gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszykują zatrudnienia.

W pierwszej kolejności kierowane zostaną osoby bezrobotne w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 oraz u doradców klienta, a także pod numerem telefonu: 56 686 00 41 wew. 151 lub 509 666 173

Ostatnie posty