Informacja z posiedzenia Rady z dnia 22.07.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno przedstawia:

  1. Zaktualizowany protokół z posiedzenia Rady z dnia 17 czerwca 2020 r. (aktualizacja 22.07.2020 r.):

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17 czerwca 2020 – AKTUALIZACJA z 22.07.2020 r.

2. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 22.07.2020 r.:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 22.07.2020 r.

3. Zaktualizowana uchwała nr 15/2020 na podstawie posiedzenia z dnia 22.07.2020 r.:

Uchwała nr 15 z dnia 17 czerwca 2020 r. wraz z Listą Wybranych Wnioskodawców – AKTUALIZACJA z dnia 22.07.2020

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty