Informacja z dnia 07.10.2020 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ-04-375/20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjęło uchwałę nr 40/1672/20 w związku z konkursem RPKP.11.01.00-IZ-04-375/20 (numer konkursu nadanego przez LGD: 1/K/2020).

Poniżej przedstawiamy Państwu Listę projektów wybranych do dofinansowania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty