Informacja nt. naboru 1/K/2020

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno poniżej przedstawia wyniki oceny przez Radę w ramach naboru nr 1/K/2020:

 

Protokół 2_2020 z 17 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 12_2020 Lista Projektów zgodnych i niezgodnych z LSR

Uchwała nr 15_2020 Lista wybranych Wnioskodawców

Uchwała nr 16_2020 Lista niewybranych Wnioskodawców

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty