Funkcjonowanie biura w dniach 8-10 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

informujemy, iż biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w dniach 8-10 czerwca 2020 r. będzie nieczynne.

Pracownicy LGD Chełmno w dniach 8 – 10 czerwca 2020 r. będą wykonywać swoje obowiązki w formie zdalnej.

Mimo zaistniałej sytuacji możliwy będzie kontakt z pracownikami biura poprzez telefony komórkowe oraz e-mail.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

Ostatnie posty