Bezpłatna pomoc szkoleniowa

Firma Syntea S.A.  wraz z powiatem włocławskim oraz rypińskim zapraszają do współpracy w ramach realizowanego projektu „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Mają oni do zaoferowania bezpłatną pomoc szkoleniową dla mieszkańców lub pracowników z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu mamy dostępne BEZPŁATNE kursy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18-65 lat, nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz spełniających dowolny warunek z pozostałych wymienionych:
1. mieszkających,
2. uczących się,
3. pracujących,
4. bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych),
5. biernych zawodowo (w tym studenci),
6. rolników i członków ich rodzin.

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie: https://projekty.syntea.pl/nowe-kwalifikacje-i-dodatkowe-uprawnienia-motorem-rozwoju-mieszkancow-regionu/rekrutacja/

Ostatnie posty