Ogłoszenie

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje, o możliwości przyznania 2 osobom bezrobotnym powyżej 29 roku życia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko [...]

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Chełmińskiego  informuje, o możliwości przyznania 2 osobom bezrobotnym do 30 roku życia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Celem jest zwiększenie możliwości [...]

Ogłoszenie

INFORMACJA  DLA  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PRODUCENTÓW ROLNYCH, ŻŁOBKÓW,  KLUBÓW DZIECIĘCYCH, PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI [...]

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Chełmińskiego  informuje, o możliwości przyznania Pracodawcom środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników [...]