Szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie ogłasza nabór na szkolenia indywidualne. Dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne, które: pozostają bez pracy, są gotowe do podjęcia pracy [...]

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Chełmińskiego  informuje, o możliwości przyznania Pracodawcom środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników [...]